Onomastika e Kosovës : simpozium i mbajtur më 25-27 shkurt 1977

Onomastika e Kosovës : simpozium i mbajtur më 25-27 shkurt 1977 libër i botuar në Prishtinë nga Instituti Albanologjik, në vitin 1979. Faqe 627.