Organizata

subjekt shoqëror me një qëllim kolektiv; njësitë shoqërore të njerëzve që janë të strukturuar dhe të menaxhuar për të përmbushur një nevojë, ose për të ndjekur synime kolektive

Organizata është një grup shoqëror në të cilën anëtaret kanë të njetën qëllim.