Organizata

njësi shoqërore e krijuar për të përmbushur nevojat ose për të ndjekur qëllimet

Organizata është një grup shoqëror në të cilën anëtaret kanë të njetën qëllim.