Organizata e mbëshehtë e Vlorës : komplot kundër regjimit të Zogut

Organizata e mbëshehtë e Vlorës : komplot kundër regjimit të Zogut broshurë me autor Myqerrem Hamzaraj. Botuar në Tiranë nga Shtypshkronja "Gutenberg", në vitin 1932. Faqe 48.