Organoja është instrument aerofon me ndërtim (konstruksion)shumë të ndërlikuar.Ky instrument ka disa tastatura pedalike per këmbë,shumë gypa e pipëza të ndryshme,si dhe rrëshiqi në gypa si dhe vënies në lëvizje të sistemit të luajtjes,kemi organo pneumatike dhe organo elektropneumatike.Kjo e fundit është më e re,më bashkëkohore.Organoja i ka edhe regjistrat që tingujve u japin ngjyra të ndryshme.Në të kaluarën organoja është përdorur në kisha e katedrale,kurse më vonë dhe sot përdoret edhe në sallat e mëdha koncertale.Per te luajtur organon nevojiten 2 persona ,njeri i bie pianos kurse tjetri ndërron regjistrat.Por edhe ai qe i ndërron regjistrat duhet ta diej mirë muziken.Për organo kanë shkruar kompozitorë,si:XH.Freskobladi,F.Bukstehude,J.S.Bah,G.F.Hendël,F.Mendelson,C.Frank,M.Reger etj.Organo hyn tek instrumentet me hark.