Hape menynë kryesore

Ishte shok i profetit Muhamed.