OtakuRedakto

Otaku është një term japonez që perdoret per të treguar njerëz me interese të përbashkta.Në fakt kjo fjalë tregon për personat që shikojnë Anime ose lexojnë Manga.[1]

  1. ^ Ky tekst është marrë nga Wikipedia English