Kjo "stampë" nuk do të jetë e dukshme në faqet e arkivuara. Ajo ekziston vetëm që t'i tregojë MajavahBot çfarë duhet të arkivojë. Shikoni Përdoruesi:MajavahBot për udhëzime në lidhje me përdorimin.