Vendndodhja në hartën fizike : Greqia
(Shih vendndodhjen në hartën fizike: Greqia)
Korça
KorçaVendndodhja në hartën administrative : Shqipëria
(Shih vendndodhjen në hartën administrative: Shqipëria)
Korça
Korça