• Pictogram voting wait orange.svg Në process... (2 gusht 2016 - ... ) Krijimi i +200 artikujve për komunat e Francës