Përmbledhje aktesh të nxjerra nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjet e mbajtura prej 2 Korrikut 1990-2 Maj 1992

Përmbledhje aktesh të nxjerra nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjet e mbajtura prej 2 Korrikut 1990-2 Maj 1992 libër i botuar në Prishtinë, në vitin 1992. Faqe 228.