Përmendorja e vendvarrimit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut : Lezhë-Shqipëri

Përmendorja e vendvarrimit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut : Lezhë-Shqipëri broshurë nga Feride Papleka (red.) dhe autorë kolektivë nga Muzeu Historik Lezhë. Botuar në Tiranë nga "8 Nëntori", në vitin 1988. Faqe 27.