Përpjekjet tona : Kosova 1981-82

Përpjekjet tona : Kosova 1981-82 libër me autor Idriz Basha (i Novosejt). Botuar në Bruxelles, në vitin 1982. Faqe 168.