Scymni Orbis Descriptio

(Përcjellë nga Përshkrimi i botës)

Përshkrimi i botës
(Orbis Descriptio)

"Periegesis" apo latinisht Orbis Descriptio ( Përshkrimi i botës ) është një vepër e cila pa të drejtë i atribohet gjeografit helenë Skymnit. Kjo vepër është përpiluar si duket në shekullin e I p.e.s dhe nga kjo anë mbetur vetëm disa fragmente. Përbëhej nga dy pjesë Evropa dhe Azia. Hartuesi i veprës ka përdorur burime nga shekujt V dhe VI p.e.s.

Nga fragmentet e ruajtura pjesët më ineresante janë:

Evropa 155; 360-395; 415-450

Burim i të dhënaveRedakto