Pagëzimi i yjeve është traditë e pothua e tërë njerzimit, rrënjët e së cilës duket të jenë diku në vitin 3000 p.e.sonë ku llogaritet që egjiptianët e lashtë të kenë filluar që yjet të i pazojnë.