Palaço ose klloun është një përformues komik që ushtron slapstick ose lloje të tilla komedie fizike, shpeshherë me pantomimesh.

Statujëz e një palaçoje në qeramikë