Panushi, roman për fëmijë me autor Agim Deva. Botuar në Prishtinë nga "Rilindja", në vitin 1974. Libri ka 96 faqe.