Paqja e përgjakshme : konferenca ndërkombëtare për Kosovën : Rambuje 6-23.2.1999 - Paris 14-19.3.1999

Paqja e përgjakshme : konferenca ndërkombëtare për Kosovën : Rambuje 6-23.2.1999 - Paris 14-19.3.1999 libër me autor Rexhep Qosja dhe Xhevat Lloshi (red.). Botuar në Tiranë nga "Toena", në vitin 1999. Faqe 437. ISBN 99927-1-217-1