"Partizani fitimtar" skulpturë e skulptorit Odhise Paskali e vendosur në (Mathauzen, Austri) në vitin 1968.