Pasaporta

dokument udhëtimi i lëshuar zakonisht nga qeveria e një vendi

Pasaporta është një dokument identifikimi që përdoret nga individët të cilët kalojnë kufijtë e shtetit amë. Çdo shtet ka pasaportën përkatëse dhe ka ligje me të cilat rregullon vlefshmërinë e tij si dhe me ligje të tjera të posaçme rregullon vlefshmërinë e pasaportave të shteteve tjera. Fjala "Pasaportë" rrjedh nga latinishtja që do të thotë "kalo portën".

Pasaporta e Shqipërisë biometrike 2009
Pasaporta e Kosovës 2008

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto