Pasoja (lat. effectus, nga efficere - kryej) është përfundimi i sjellë nga një shkak, veprim apo rrethanë; fuqia apo aftësia e krijimit të një përfundimi të dëshiruar.

Shiko edhe Pasoja Redakto

SHKAKU DHE PASOJA MUND TE PERKUFIZOHEN SI NJE NGJARJE APO VEPRIM QE MUNDESON NDODHINE E NJE NGJARJE APO NDERMARJE E NJE VEPRIMI TJETER, NE REAGIM TE SHKAKUT DHE PASOJES

Lidhje të jashtme Redakto