Gazeta "Pasqyra" Botim i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë.