Pastrimi është procesi i largimit të substancave të padëshiruara, të tilla si papastërtitë, agjentët infektues dhe papastërtitë e tjera, nga një objekt ose mjedis. Pastrimi kryhet shpesh për qëllime estetike, higjienike, funksionale, mjedisore ose sigurie. Pastrimi ndodh në shumë kontekste të ndryshme dhe përdor shumë metoda të ndryshme. Disa profesione i kushtohen pastrimit.

Larja e duarve (pjesë e higjienës).

Kontekste Redakto

Pastrimi ndodh në kontekste të ndryshme tregtare, shtëpiake, personale dhe mjedisore, të cilat ndryshojnë në shkallë dhe kërkesa.

  • Pastrim komercial, në biznes apo ambiente të tjera komerciale
  • Pastrimi i terminalit, në mjediset e kujdesit shëndetësor
  • Përmirësimi i mjedisit, largimi i ndotjes ose ndotësve nga mjedisi natyror
  • Mirëmbajtjen e shtëpisë, duke përfshirë pastrimin e pranverës
  • Higjiena, duke përfshirë kujdesin personal

Shiko edhe Redakto

Referime Redakto