Pausania, shkrimtar grek, jetoi dhe punoi në shek. II të erës sonë.Data e lindjes dhe vdekjes së tij nuk dihet.Lindi ne Lydi.Në kohën e Antoninëve bëri një udhëtim të gjatë nëpër Greqi,Azi të Vogël,Egjipt,Libi dhe Itali.Në vitet 160-180 shkroi veprën e tij Periegesis tes Helladhos(Përshkrimi i Helladës) në 10 libra. Kjo vepër është burim i rëndësishëm për historinë e artit të vjetër grek si dhe për historinë ,topografinë,mitologjinë greke etj.


Veprat

Redakto
  • Periegesis tes Helladhos (Përshkrimi i Helladës)