Pavarësi të plotë Kosovës shqiptare

Pavarësi të plotë Kosovës shqiptare libër me autor Stilian Adhami dhe Sadik Muraj (red.). Botuar në Tiranë, në vitin 2007. Faqe 140.