Penteni është njeri nder komponimet organike i cili bën pjese ne alkene. Formula e tij molekulare është C5H10. Secili përmban një lidhje të dyfishtë në trupin e saj molekular. Ai ka izomeri te ndryshme nga njëri-tjetri nga atomet e karbonit nëse janë te bashkangjitur ne forme linear ose në një strukturë të degëzuar dhe lidhja dyfishe mund te jete me një cis- ose trans- formë.

Ata kane lidhje dyfishe ne strukturën e tyre. Dhe numri i izomerisë është i madh.