Periudha orbitale nënkupton gjatësin kohore të përshkimit të orbitës nga ana e planetit.