Pikometri eshte njesi gjatesie qe eshte perdorur per te pershkruar largesat atomike. 1 pikometer = 0,000000000001m