Pilumi (lat. Pilum), armë gjuajtëse, shtizë e legjionarëve romak. E gjatë 1,6-2 m, e ndërtuar nga dy anësore të ndërtuara nga spirat e drass dhe një maje të hekurt.

E shtypur romake që tregon Antoianin e Karinesë duke mbajtur shtizën pilum