Në 25 janar 1945 doli numri i parë i gazetës "Pionieri", një organ për fëmijët e shkollës 8-vjeçare, që në vitet '70 u kthye në revistë të ilustruar me ngjyra dhe vijoi të dilte deri në vitin 1991.