Pisha është pemë që bën pjesë në familjen Pinaceae. Ka rreth 115 lloje të pishës.

Pisha
noform
noform
Klasifikimi Shkencor
Mbretëria Bimë
Nënmbretëria Tracheophyta
Ndarja Pinophyta
Klasa Pinopsida
Rendi Pinales
Familja Pinaceae
Gjinia Pinus L.
Nëngjinia Strobus
Ducampopinus
PinusNë Republikën e Shqipërisë gjenden 9 lloje pishash.