Plakja është gjithësia e modifikimeve funksionale e cila zvogëlon në mënyrë progresive aftësinë e një objekti, një informacioni ose një organizmi për të kryer funksionet e tij me kalimin e kohës.

Hans Baldung Grien : Vitet dhe Vdekja, rreth 1540-1543.