Planetariumi (nga latinishtja me kuptimin oda e planetëve) është dhomë në një ndërtesë që shërben për shikimin e shfaqjeve virtuale të figurave të yjeve, qiellit e gjithësinë. Në këto dhoma zakonisht paraqiten në mënyrë virtuale trajektoret e diellit, e planetëve, pozitat e tyre shikuar nga pika të ndryshme të tokës, kohëra të ndryshme si dhe tregime nga astronomia dhe udhëtimet në hapësirë. Planetariumet e para ishin konstruktime kryekëput mekanike. Tani, ato janë përsosur dhe janë kryesisht shfaqje optike të projektimeve mbi sipërfaqe të brendshme të sferës me preje tërthore deri në 20 m.

Planetariumet përpos për vizitorët ndërtohen edhe për mësime e ushtrime të astronautëve, si bie fjala në Planetariumin në Chapel Hill (N. C., ShBA) ku ushtrojnë e mësojnë astronautët amerikanë.

Planetariumin e parë e ndërtoi Arkimedi, rreth vitit 220 p.e.s.