Plani elektronik është një planë gjeometrik i rrafshët në të cilën me ndihmen e pajisjeve elektronike mundësohet paraqitja e fotografive nga një film që për ayrin e njeriut duken të lëvizshëshme.

Plani elektronikt ndërtohet nga materiale të ndryshme varrësisht nga pajisjet elektronike. Zakonisht planet elektonike plasohen në pjesë tjera eletronike ashtu që mundësojnë projektimin e fotografive njëra pas tjetrës. Disa projektorë si plan shfrytëzojnë planet e ndryshme gjeometrike të ndërtuara nga materiale si pëlhura apo thjeshtë një murë me ngjyrë të bardhë apo ngjyra tjera të qelta.


Stampa:Kinem.cung