Plani pesëvjeçar për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës të R.P.Sh. (1951-1955) shifra dhe fakte për rrethin e Vlorës

Plani pesëvjeçar për zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës të R.P.Sh. (1951-1955) shifra dhe fakte për rrethin e Vlorës broshurë e botuar në Vlorë nga Komiteti Qëndror i PPSH, në vitin 1952. Faqe 53.