Planifikimi dhe zhvillimi i terrritorit në Shqipëri : manual teknik

Planifikimi dhe zhvillimi i terrritorit në Shqipëri : manual teknik nga Violeta Shaba (red.). Botuar në Tiranë nga "Pegi", në vitin 2015. Faqe 226.