Plasma është shprehje lokale me kuptimin e pëlcitjes shpirtërore për brenda, të ndonjë organi apo cipe. Si bie fjala shprehja, Ma plasi zemrën - më dëshprojë i afërti im. Plasma zemrën ti, veç plasma - kërcnim për një veprim të dobët nga një i afërt.