Pleqnia (krah. për Pleqëria) është pjesa e zgjedhur e një grupi, populli të cilët marrin vendime apo këshillime që kanë të bëjnë me grupin a popullin e tyre. Zakonisht para marrejs së vendimeve bëhet pleqnimi i punëskuvenin e pleqnis.

Në të kalurën pleqnia ka qenë organi më i lartë i fiseve dhe popujve por më kalimin e kohës ajo gjithnjë është paraqitur më tepër si këshilluese dhe sotë në terminologjin politike përdoren termet si Këshilli i ... .