Pllakat tektonike të tokës janë vazhdimisht në lëvizje. Ato ndodhen mbi shtresa llave prandaj kur ka levizje të kësaj të fundit, pllakat lëvizin po ashtu. Tërmetet janë shumë më të shpeshtë se sa mendojmë ne, por e shumta e tyre nuk ndjehen. Tërmetet klasifikohen në bazë të disa faktorëve. Fillimisht kemi të bëjmë me klasifikimin sipas Shkallës Rihter që mat fortësinë e tërmetit. Sipas Shkallës Rihter kemi këto lloj tërmetesh;

Mikro tërmete-2 ballë Rihter(rreth 800 në ditë)

Shumë te vegjël-2.0-2.9ballë(rreth 1000 të tillë në ditë)

Të vegjël-3.0-3.9 ballë(rreth 49000 më vit)

Të lehtë-4.0-4.9 ballë(rreth 6200 në vit)

Të moderuar-5.0-5.9 ballë(rreth 800 për vit)

Të fuqishëm-6.0-6.9 ballë(rreth 120 në vit)

Të mëdhenj-7.0-7.9 ballë(rreth 18 për vit)

Gjigand-8.0-8.1 ballë(rreth 1 në 20 vjet)

Meteorik(një në disa mojëra vjet, fuqia e tij mbetet akoma e panjohur, por fenomeni më i ngjashëm i regjistruar është rënia e një meteori gjigand në Tanguska, Rusi më 30 qershor 1908)

Sipas thellësisë tërmetet klasifikohen si :

Të cekët- nën 70 km vatër

Të mesëm- 70-300 km vatër

Të thellë nga 300 deri në 800km vatër

Sipas lëkundjes kemi 3 lloj tërmetesh:

Rrëshkitës kur toka lëviz për anash

Normal kur toka ulet

Ngritës kur toka ngrihet lart(lloji më shkatërrues nga të gjithë)