Pogradeci në shtypin e viteve : nga fillimet deri 1944

Pogradeci në shtypin e viteve : nga fillimet deri 1944 : bibliografi me autor Kristaq Nanushi dhe Jovan Basho (rec.), Eduard Sulstarova (rec.), Loredan Bubani (red.). Botuar në Tiranë nga "Toena", në vitin 2014. Faqet e librit 524.