Politeizmi është një fjale kyçe në dijen rreth fesë, ky term do të thotë -"besimi ne disa zota" pra ku një adhuron (çmon) disa hyjni. Politeizmi qe një nga mënyrat e para të ushtrimit feve të para. Politeizmi është karakteristikë per religjionet e vjetra pagane, të cilat janë më shume rituale dhe ceremoniale.