'Politika agrare ose ne zhargonin popullor njihet edhe si politik bujqësor është një spektër i veçantë në ekonomi respektivisht një politik përmbajtjesore.

Kjo politik mund të ndahet ne dy aspekte zhvillimore ne at agraro-bujqësore dhe agraro-blegtorale.

Për një zhvillim te mirëfilltë ekonomik dhe shoqëror patjetër duhet zhvillimi i gjithëmbarshëm në këto sektor, poashtu në këtë aspekt politik duhet përkushtim i rregullt nga organet kompetente.