Politika komunale sipas përkufizimet thekson territorialitetin dhe integritetin e rajonit në të cilën ndodhet, politika komunale do një angazhim serioz për sa i përket normave dhe zbatimin e tyre në praktik.

Njëkohësisht përqendrimi i hartimit te rregullave zhvillimore te kësaj politike duhet patjetër një bashkëpunim i ndërsjellë, prandaj ne shtetet evropiane është duke shkuar nga ajo qe kjo politik te shqyrtohet mirë me interkorporim te qytetareve.

Media:noli.ogg