Ponti është shënim grek për një krahinë në bregdetin jugor të Detit të Zi Quhej më vonë Trebizond me kryeqytet në Sinop që u themelua në 731. Ponti quhet nganjëherë atdheu i amazonëve.

Mbretëria e Pontit arriti kulmin e vet nën sundimin e Mitridatit VI. Nën sundimin e tij territori i Pontit përfshinte edhe Kapadokinë pontike dhe një pjesë prej Amenise. Në të vërtetë Mitridati ishte aleat i mbretit armenas Tigran. Romakët i pushtuan të dy mbretërit dhe Ponti u bë provincë romake.