Popullsia e Kosovës : 1831-1912 libër me autor Kristaq Prifti dhe Albana Velianj (red.), Muzafer Korkuti (rec.). Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 2014. Faqe 1062.