Portrete patriotësh të qarkut të Korçës : studime bibliografike (V. 2)

Portrete patriotësh të qarkut të Korçës : studime bibliografike (V. 2) libër me autorë Albert Gora, Hamza Koçiu dhe redaktor Niko Faber. Botuar në Korçë nga Shoqata për të Rënët e Kombit, në vitin 1999. Faqe 226.