Guyana-Potaro-Siparuni.png

Potaro-Siparuni është një nga 10 rajonet të Guajanës.