Prefiksi është një numër që i është caktuar një shteti nga Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit dhe shërben për të kontaktuar me telefon shtetet specifike.

Shiko dhe këtu Redakto

Kodet (prefikset) lokalë telefonik të Shqipërisë