Profilaksi është proçesi aktiv apo pasiv i cili ka si qëllim të parandaloj shpërthimin ose të përhapë një sëmundje.