Programimi Ekstrem (XP) ose Extreme Programming XP është një metodologji e zhvillimit softuerik i cili ka për qëllim të përmirësoj cilësinë e softuerit dhe përgjigjen për ndryshimit të kërkesave të konsumatorëve. Si një lloj i zhvillimit të shkathët të softuerëve, [1] ajo mbron lëshimet në frekuencë të cikleve zhvilluese në afat kohor, e cila ka për qëllim të përmirësoj produktivitetin dhe të fusë pikat e kontrollit ku kërkesat e reja të konsumatorëve mund të miratohen.

Planifikimi dhe cikli "feedback loops" në Extreme Programming.BurimiRedakto

  1. ^ "Human Centred Technology Workshop 2005", 2005, PDF webpage: Informatics-UK-report-cdrp585[lidhje e vdekur].