Qëllimi i Projekti është një përpjekje për të përmbushur objektivat specifike nëpërmjet një pakete unike detyrash të ndërlidhura dhe përdorimit efektiv të burimeve.

Karakteristikat e projektitRedakto

 • Projekti ka një objektiv që është i përcaktuar mirë dhe është rezultat apo produkt i parashikuar.
 • Projekti kryhet nëpërmjet një morie punësh të varura nga njëra tjetra që janë punë që nuk përsëriten dhe që duhet të kryhen sipas një renditje të caktuar paraprakisht.
 • Projekti përdor burime të ndryshme për të kryer punët.
 • Projekti ka një kuadër kohorë specifik.
 • Projekti mund të jetë një përpjekje unike që kryhet vetëm një herë.
 • Projekti ka një klient që mund të jetë një ent që jep fondet e nevojshme, një person, një ndërmarrje ose një grup prej dy ose më shumë njerëzish.
 • Projekti përfshinë një shkallë pasigurie.

Faktorët e realizimit të projektitRedakto

 • Qëllimi i projektit është e gjithë puna që duhet të kryhet për të kënaqur klientin.
 • kostoja e projektit është shuma që klienti bie dakord për të paguar për produktet e pranueshme të projektit.
 • Orari io projektit është kalendari që specifikon se kur do të fillojë dhe do të mbarojë çdo aktivitet brenda projektit.
 • Kënaqja e klientit është faktorë vendimtarë që përcjell çdonjërin nga faktorët e sipër përmendur dhe që paraqet reagimin e klientit gjatë realizimit të projektit, gjatë kohër së implementimit të projektit si dhe pas asaj kohe.

Cikli i jetës së projektitRedakto

Projekti zakonisht lind menjëherë pasi që të identifikohet nevoja e klientit dhe kalon nëpër tëgjitha fazat dhe nënfazat gjersa të marrë formën e tij të vërtetë dhe të vihet në shfrytëzim.

fazat nëpër të cilat kalon projekti janë :

Shih edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto